Loading...

ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΩΑΡΙΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΩΑΡΙΩΝ

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι μία νέα τεχνική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να καταψύχουν τα ωάριά τους ώστε να μπορούν να επιλέγουν οι ίδιες το πότε θέλουν να τεκνοποιήσουν. Παγκοσμίως έχουν ήδη γεννηθεί αρκετά παιδιά μέσω αυτής της διαδικασίας, η οποία μάλιστα έχει παρόμοια ποσοστά επιτυχίας με τη χρήση μη κατεψυγμένων (φρέσκων) ωαρίων. Η κρυοσυντήρηση ωαρίων γίνεται με την μέθοδο της υαλοποίησης (vitrification) που αποτελεί την πιο εξελιγμένη μέθοδο κατάψυξης τόσο ωαρίων όσο και εμβρύων, προσφέροντας τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας.

Κατά την υαλοποίηση, τα έμβρυα εκτίθενται σε ειδικά κρυοπροστατευτικά διαλύματα και κατόπιν τοποθετούνται σε ειδικές παγιέτες, που σφραγίζονται ερμητικά. Στη συνέχεια, τοποθετούνται κατευθείαν σε υγρό άζωτο για αποθήκευση. Με τον τρόπο αυτό, το εσωτερικό των κυττάρων αποκτά δομή υάλου (υαλοποίηση) και αποφεύγεται η δημιουργία κρυστάλλων, η οποία θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την βιωσιμότητά τους.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΩΑΡΙΩΝ

Με την πάροδο του χρόνου η αναπαραγωγική ικανότητα της γυναίκας μειώνεται εξαιτίας της γήρανσης των ωοθηκών. Από την γέννησή της και μετά υπάρχει ένα συγκεκριμένο αποθεματικό ωαρίων το οποίο σταδιακά εξαντλείται (περίπου 1000 ωάρια χάνονται σε κάθε κύκλο και μετά την ηλικία των 35 απομένει μόνο το 25% του αποθεματικού). Συνεπώς, η πιθανότητα να τεκνοποιήσει με αυτόματη σύλληψη μειώνεται σημαντικά (ληξιαρχική και βιολογική ηλικία γυναικών). Με την μέθοδο της κρυοσυντήρησης τα οφέλη είναι πολλά και σημαντικά :

  • Διατήρηση της γονιμότητας σε γυναίκες με πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια (POF) καθώς καταψύχεται δικό τους υγιές γενετικό υλικό (ωάρια)
  • Διατήρηση της αναπαραγωγικής ικανότητας σε γυναίκες που πρόκειται να υποβληθούν σε άκτινο – χημειοθεραπείες λόγω βεβαρημένου ογκολογικού ιστορικού
  • Ευελιξία για σωστό σχεδιασμό του οικογενειακού προγραμματισμού για κάθε γυναίκα κι όχι επιβεβλημένη τεκνοποίηση σε μικρότερη της επιθυμητής από την ίδια ηλικία λόγω πίεσης από τον κοινωνικό και οικογενειακό περίγυρο, απουσίας κατάλληλου συντρόφου, καριέρας και πιθανής οικονομικής δυσχέρειας
  • Σεβασμός σε πιθανούς ηθικούς και θρησκευτικούς λόγους σε κάποια ζευγάρια όπου δεν επιθυμούν την κρυοσυντήρηση εμβρύων (καταψύχονται μη γονιμοποιημένα ωάρια)
  • Δυνατότητα διατήρησης της αναπαραγωγικής ικανότητας της γυναίκας σε μεγαλύτερη ηλικία μετά από αλλαγή συντρόφου
  • Σημαντική μείωση του άγχους καθώς και αύξηση του ποσοστού αυτόματης σύλληψης στο ζευγάρι που προσπαθεί να τεκνοποιήσει καθώς γνωρίζουν ότι υπάρχει άριστο δικό τους γενετικό υλικό συντηρημένο και διαθέσιμο προς χρήση ανά πάσα στιγμή
  • Δυνατότητα δωρεάς πολύτιμου γενετικού υλικού (κοινωνική προσφορά)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΩΑΡΙΩΝ

Για την διαδικασία της κρυοσυντήρησης ακολουθούνται τα πρωτόκολλα της ιατρικώς υποβοηθούμενης ανθρώπινης αναπαραγωγής, εξατομικευμένα και προσαρμοσμένα φυσικά ανά περιστατικό. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 9-12 ημέρες, ξεκινώντας από την δεύτερη ημέρα του κύκλου που θα επιλέξει η γυναίκα, κατά τη διάρκεια των οποίων χορηγούνται φάρμακα για την δημιουργία και την ωρίμανση των ωαρίων και υποβάλλεται σε υπερηχογραφικό έλεγχο και αιμοληψίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό την καλύτερη και πληρέστερη εκτίμηση της ποιότητας των ωαρίων και την σωστή επιλογή της ημέρας της ωοληψίας. Μόλις τα ωάρια έχουν ωριμάσει επαρκώς συλλέγονται με λεπτή βελόνα μέσω του κόλπου υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Η διαδικασία διαρκεί λίγη λεπτά και η γυναίκα βρίσκεται υπό μέθη, μια μορφή ελαφράς νάρκωσης, γεγονός που καθιστά την διαδικασία απόλυτα ασφαλή και ανώδυνη. Κατόπιν, εξετάζονται τα ωάρια, επιλέγονται μόνο τα καλύτερα και καταψύχονται με την διαδικασία της υαλοποίησης στους -196 βαθμούς Κελσίου.

Η διαδικασία που περιγράψαμε καθιστά τα ωάρια απολύτως ασφαλή και γόνιμα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Όποτε κριθεί αναγκαίο και σκόπιμο τα ωάρια αποψύχονται, γονιμοποιούνται και μεταφέρονται στη μήτρα, μια διαδικασία πολύ απλή και γρήγορη.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Η Ευρωπαϊκή και η Αμερικανική Εταιρεία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ESHRE - ASRM) θεωρούν τη μέθοδο της υαλοποίησης ωαρίων κατάλληλη για καθημερινή εφαρμογή, ενώ δεκάδες μελέτες για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί με τη μέθοδο της κρυοσυντήρησης, δείχνουν ότι η μέθοδος είναι απόλυτα ασφαλής. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί πως δεν υπάρχει καμία αναφορά στη διεθνή βιβλιογραφία που να συνδέει τις μεθόδους της ιατρικώς υποβοηθούμενης ανθρώπινης αναπαραγωγής με αύξηση του ποσοστού καρκίνων στις γυναίκες. Πρακτικά, μηδενικό σωματικό κόστος.

 

Στα ιατρεία μας διεξάγεται πλήρης έλεγχος για την διερεύνηση της γονιμότητας του ζευγαριού καθώς και συμβουλευτική και καθοδήγηση για την σωστή επιλογή της μεθόδου που θα ακολουθηθεί, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και απαραίτητο. Επίσης, εξίσου σημαντικό ότι όλες οι διαδικασίες διεκπεραιώνονται αυστηρά και μόνο από το προσωπικό των ιατρείων μας χωρίς παραπομπές και εξετάσεις από τρίτους, αγνώστους και ξένα πρόσωπα, ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται αναγκαστικά οι εγκαταστάσεις κάποιου κέντρου εξωσωματικής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας (ιδιωτικότητα, αίσθηση ατομικότητας και πλήρους επίγνωσης του περιστατικού από τον ιατρό και το προσωπικό των ιατρείων, αίσθηση οικειότητας και άνεσης λόγω της φύσης της εξέτασης και των υπερήχων).

Η μέθοδος της κρυοσυντήρησης ωαρίων είναι η ανταπόκριση της επιστήμης στις προκλήσεις και τις ανάγκες των νέων γυναικών και τους δίνει σήμερα την ελευθερία να επιλέξουν μόνες τους την κατάλληλη στιγμή για τεκνοποίηση ανάλογα με την προσωπική, κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση. Σημαντικό βήμα προόδου για τη γυναίκα και την κοινωνία. Η κρυοσυντήρηση ωαρίων δεν είναι ανάγκη, είναι επιλογή.